Seingevers

Nicole Ceuppens

Nicole Ceuppens runt een marketingbureautje op de Meir in Antwerpen.
Haar hobby’s zijn koken, heel veel lezen en ‘Omi’ zijn.
Haar passie is theater. Wekelijks wordt ze wel in een of ander theaterzaaltje opgemerkt.
Zij speelde in verschillende amateur gezelschappen, het langst bij de Bloeyende Wyngaerd in Berchem.
Verschillende cursussen konden haar boeien, o.a. de acteeropleiding bij ‘Open Living’, een 3-jarige regiecursus bij het ICVA en interessante workshops, o.a. bij Kris Cuppens.
Eigenlijk werkt ze graag mee aan elke fase die nodig is om een productie tot stand te brengen: zwoegen met tekstmateriaal, discussiëren over decor, kleding en rekwisieten, mee regisseren, assisteren, pintjes tappen na de voorstelling en luisteren naar de commentaren van het publiek. Kortom betrokken zijn.
Bij Speels had zij al aan verschillende producties meegewerkt: assistentie bij ‘Snapshots’, co-regie bij ‘Ge begrijpt weer niet wat ik bedoel’.
En ze mag dat blijven doen bij de Seine: ze bewerkte de novelle ‘De buitenkant van Meneer Jules’ tot een monoloog ‘Meneer Jules’ die ze ook speelde. Bij ‘Nooit Niet’ was ze regieassistente.
Bij ‘Beenhouwersblues’ fileerde ze de tekst en coachte ze Herman Boets.
Ze regisseerde ‘Kamers vol Liefde’ van en met Walt Bosmans. Ze co-regisseerde bij de productie ‘Braken’.